Tarihten Tantana'lar

Kapağını Bulmuş !

 

Akçe-i Nazar ...

 

Arz-u Endam !

 

Tatbik-i Nazariye ...

 

Park Musahabeleri ...

 

Mektubat-ı Evrak-ı Noksan

 

Maa-teessüfü Veled ;)

 

 Kabahat-i Sebeb

 

Askerlik !

 

Osmanlıca Bilgisayar Terimleri !

 

Huy Değişimi !

 

Meğer Nelere Sebepmiş !

 

Yokluk ..

 

Osmanlı Piyangosunun Son Yedinci Keşidesi Münasebetiyle

 

Makinalaşma !

 

İki Dirhem Bir Çekirdek !

 

Kişisel Dokunulmazlık !

 

Eskici Baba ile Diyalog ...

 

Gayr-ı Faal (işsiz) ve Doktor !

 

 Vatan Aşkı !

 

Sayfalar

 
Tarihten Tantana'lar beslemesine abone olun.